Skip to main content

Musikstipendier

Stiftelsen delar varje år ut tre stipendier inom området musik – ett Confidencen-stipendium och två Giresta-stipendier.

Confidencen

Sedan många år stödjer stiftelsen verksamheten vid Ulriksdals Slottsteater, Confidencen Rediviva. Varje år genomförs i samarbete med Giresta kyrkas musikstiftelse en provsjungning för unga talanger inom klassisk sång inför en kvalificerad jury för att utse stiftelsens sångstipendiater. 

Stipendiebelopp: 125.000 kronor

www.confidencen.se

Giresta

Giresta kyrka är församlingskyrka i den församling där Anders Wall växte upp. Han finansierade för mer än tjugo år sedan renoveringen av kyrkan och ombesörjde att den utrustades med en ny orgel och andra musikinstrument. Allt sedan dess hålls regelbundet högklassiga konserter i kyrkan. Även elever vid Operahögskolan och Musikhögskolan får som ett led i sin utbildning möjlighet att framträda inför en kvalificerad publik. Giresta kyrkas musikstiftelse delar årligen ut två stipendier – ett inom sång och ett till en instrumentalist. Stipendierna ska användas till fortsatt musikalisk utveckling. 

Stipendiebelopp: 2 x 125.000 kronor

www.giresta.se

Tidigare har även stipendier getts ut inom området "Konst och kultur".
Johan Wahlgren, 2000
Gun Maria Pettersson, 1987
Jan-Åke Hillerud, 1987
Sverker Broström, 1985

Bilden: Maria Verbaite, Giresta-stipendiat 2008, i samband med en konsert på Uppsala Konsert & Kongress (foto: Johan Alp).