Amine Mehmedi, Ung företagsamhet-stipendiat 2014

Stipendier till unga talanger

Anders Walls Stiftelse delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni, som består av tidigare Anders Wall-stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Vem kan få ett Anders Wall-stipendium?

Med undantag för stipendiet till Svenska Handelskammaren i Shanghai går det inte att ansöka om stipendium ur Anders Walls Stiftelse. I stället får stiftelsens styrelse förslag på stipendiater av olika nomineringskommittéer. Stiftelsen samarbetar sedan länge med institutioner och organisationer med bred överblick inom sina respektive områden och de lämnar årligen förslag på lämpliga stipendiater (se vidare under varje stipendium). Stipendiaterna skall vara unga människor som visat prov på entreprenörsanda och kreativitet. Alla stipendier är avsedda för stipendiaternas fortsatta utbildning eller forskning.

Bilden: Amine Mehmedi, Anders Walls Ung Företagsamhet-stipendiat 2014. (Foto: Cecilia Liljeton)