Skip to main content

Mitt sätt att visa
tacksamhet

Anders Wall

Jag hade inte blivit den jag är idag om jag inte hade haft människor som stöttat och uppmuntrat mig i min ungdom. 

Jag föddes i en enkel lantbrukarfamilj i lilla Giresta i Uppland. Att studera vidare efter folkskolan var närmast otänkbart i min barndomsmiljö. Men när jag började i småskolan upptäckte skolläraren och prästen att jag hade läshuvud och med deras hjälp ansökte vi om att jag skulle få läsa vidare på läroverket i Uppsala. Jag glömmer aldrig den där maj-dagen 1942 när brevet anlände. Jag var antagen! Terminsavgifterna skulle bekostas genom ett stipendium.

Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med uppmuntran. Därför kan jag inte tänka mig något bättre sätt att fira min födelsedag än att dela ut stipendier till unga talanger i början av sin karriär. Vi kommer alla att ha glädje av att de lyckas. Det är också ett sätt för mig att hedra de människor som trodde på mig och som gav mig chansen när jag var ung.

Anders Wall

Om Anders Walls Stiftelse

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik.

Sedan starten har stiftelsen delat ut ca 85 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till nära 470 personer. Stiftelsens ordinarie stipendier delas traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm på Anders Walls födelsedag den 10 mars.

Stipendiater nomineras av stiftelsens samarbetsorganisationer, såsom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, förbundet Unga Forskare, organisationen Ung Företagsamhet m.fl. Det är således inte möjligt att själv ansöka om stipendier från stiftelsen.

Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans.

Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Jussi Björling-stipendiet samt Allmänna Sångens Composition Award till kvinnliga tonsättare. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning. 

Ordinarie stipendier

 • Ung Företagsamhet 1 x 125.000 kronor
 • Unga Forskare 1 x 200.000 kronor
 • Landsbygdsutveckling 1 x 200.000 kronor
 • Internationella studier 1 x 150.000 kroonor / 1 x 200.000 kronor
 • Musik 3 x 125.000 kronor kronor 
 • Årets Uppsalastudent 1 x 150.000 kronor
 • Handelshögskolan Stockholm 1 x 200.000 kronor

Övriga stipendier

 • Katedralskolan i Uppsala 2 x 30.000 kronor
 • Jussi Björling-stipendiet 125.000 kronor 
 • Composition Award 50.000 kronor 
 • Kungl. Operans Anders Wall-stipendium 500.000 kronor (t.om. 2019)
 • The Anders Wall Entrepreneur of the Year Award USD 25.000 (t.o.m. 2018)
 • Anders Wall Environment Award EUR 15.000 (t.o.m. 2020)
 • The Brittingham Viking Scholarship USD 12.000 (t.o.m. 2019)

Stiftelsens syfte

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja svenskt näringsliv, främst inom områdena handel, industri och jordbruk, men även att främja miljövård och kultur samt vetenskaplig forskning såväl på dessa som på andra områden. Särskilt avses att främja och uppmuntra insatser gjorda i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

Bondpojken som blev finansman och mecenat


Hur det började

av STIG RAMEL

När Anders Andersson var 25 år fick han chansen. Kjell Beijer sände honom till Hamburg för att arbeta på Kol och Koks helägda dotterbolag i Tyskland.

Han avbröt sina studier på Handelshögskolan för att syssla med affärer. Det var det som skulle bli hans liv. Kjell Beijer upptäckte att den unge pojken, som ibland om somrarna hade jobbat i jordbruket på den Beijerska gården Säby, där morbrodern Gustav Frycklund var förvaltare, hade affärssinne och talang utöver det vanliga.

Att sedan återvända till Handels var föga lockande, när han nu fått luft under vingarna. Snart blev han Kjell Beijers närmaste man. Han återtog också namnet Wall, som en gång varit hans farfars.

Sveriges yngste börs-VD

Den första stora affären kom 1966. Anders fick styrelsens uppdrag att sälja företagets största tillgång, tankanläggningarna i Stockholms Frihamn. Det gällde att få in 7 miljoner kronor för att reda ut en krissituation som hade uppstått.

Anders fick fullmakt av styrelsen att göra upp med den tilltänkta köparen Mobil Oil på nivån 10 miljoner kronor. När förhandlingarna var avslutade var köpesumman 25 miljoner kronor. Kol och Koks hade bytt namn till Beijerinvest.

Anders var 33 år och Sveriges yngste börsnoterade VD. När han 1981 fyllde 50 år och alla de företag där han varit aktiv ville hylla honom på högtidsdagen, var det naturligt för honom att önska pengar till en fond som skulle finansiera stipendier till unga människor, som genom ett rejält stipendium skulle få chansen som han själv en gång fick den.

Lantbrukarsonen från Giresta

Men chansen kom inte till Anders dinglande från en blå himmel att plockas med utsträckta händer. Bakom låg hårt arbete, sorger, svårigheter, som bara kunde övervinnas med en okuvlig optimism och en livsglädje, som bröt igenom alla hinder.

Anders föddes den 10 mars 1931 i Giresta by utanför Uppsala. Pappan Algot Andersson arrenderade en liten gård på 25 hektar belägen vid Giresta kyrka.

Det var 30-tal, jordbrukskris och hårda tider för en småbrukarfamilj med 13 kor och två hästar. Anders fick tidigt börja arbeta i ladugård och på fälten.

I byskolan visade han talanger, som väckte prästen Erik Magnussons intresse. När Anders var 11 år fick han chansen att börja skolan i sta'n. Att han blev antagen i realskolan var en otrolig händelse i den lilla byn.

Pappa Algot fick nyheten där han stod på gödselhögen utanför ladugården. Ett stolt ögonblick för far och son. Ett litet steg idag, men då enormt. Med hjälp av stipendier fick Anders chansen att få den utbildning, som skulle föra honom vidare i livet, till studentexamen och sedan till Handelshögskolan. Men det var hårda år däremellan.

Arrendet sades upp 1947 och fadern dog kort därefter. Den okuvliga Mamma Elin försörjde sina barn med nattvak på sjukhus och syarbeten.

Kaninförsäljare på Fyris torg

Men det hade inte gått om inte Anders själv varit full av idéer hur man skulle kunna tjäna litet extra.

Han skrev notiser för Enköpings-Posten som lokal korrespondent. När han tidigt på morgnarna for in till skolan i Uppsala, hade han med sig bud och uppdrag för bönderna i trakten.

Det var apoteket och systemet och mycket annat som skulle besökas och varor sedan levereras på kvällen där hemma.

Han jobbade på tegelbruken på somrarna och sålde kaniner, kycklingar och grönsaker på Fyristorget. Mot slutet av Uppsalaåren - han tog studenten 1952 - blev det större affärer.

Som delägare i Folke Gustafsons Fastighetsbyrå mäklade han en av de stora affärerna i sta'n - hela kvarteret mitt emot Centralstationen. Det gav en provision på 7.000 kronor - en enorm summa som hjälpte Mamma Elin och finansierade studierna vid Handelshögskolan.

Anders växte upp i 30-talets fattig-Sverige, som på många sätt låg nära den värld som hans farfarsfar och namne Karl Anders Wall mötte, när han föddes borta vid gränsen till Västmanland. Han blev soldat med hemman i Wappeby.

Fick chansen och tog den

Anders fick chansen och utnyttjade den. Men det hade inte gått utan några närstående människor, som stödde och uppmuntrade. Främst Mamma Elin, prästen Erik Magnusson och sedan Kjell Beijer. Utan dem hade chansen aldrig kommit, men när den väl kom, tog han den i flykten och blev Anders Wall, den generöse hjälparen med Wall-stipendierna.

Stafetten går vidare.