Mitt sätt att visa tacksamhet

Mitt sätt att visa tacksamhet

Jag hade inte blivit den jag är idag om jag inte hade haft människor som stöttat och uppmuntrat mig i min ungdom. Jag föddes i en enkel lantbrukarfamilj i lilla Giresta i Uppland. Att studera vidare efter folkskolan var närmast otänkbart i min barndomsmiljö. Men när jag började i småskolan upptäckte skolläraren och prästen att jag hade läshuvud och med deras hjälp ansökte vi om att jag skulle få läsa vidare på läroverket i Uppsala. Jag glömmer aldrig den där maj-dagen 1942 när brevet anlände. Jag var antagen! Terminsavgifterna skulle bekostas genom ett stipendium.

Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med uppmuntran. Därför kan jag inte tänka mig något bättre sätt att fira min födelsedag än att dela ut stipendier till unga talanger i början av sin karriär. Vi kommer alla att ha glädje av att de lyckas. Det är också ett sätt för mig att hedra de människor som trodde på mig och som gav mig chansen när jag var ung.

Anders Wall