Integritetspolicy

 • Personuppgiftsansvar
  Anders Walls Stiftelse och Anders Walls Vetenskapliga Stiftelse är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av dessa stiftelser.
 • Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk, levande person. De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, epostadress, telefonnummer och foton i den mån vi har dessa uppgifter. Vi behandlar inte personnummer eller s.k. käns
 • Ändamålet med behandlingen 
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna inbjuda dig till olika stiftelsearrangemang såsom stipendieutdelningar, resor stipendiattävlingar, konserter och andra aktiviteter inom stiftelsernas ram. Vi vill också kunna informera dig om nya stipendiate
 • Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
  Vi menar att det är ett gemensamt och berättigat intresse och även till fördel för dig att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. I åtskilliga fall baserar vi även vår behandling av personuppgifter på uttryckligt samtycke att göra det samt
 • Dina rättigheter 
  Du har flera rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan få tillgång till dem enligt särskilda regler. Du kan begära att få dem rättade eller kompletterade. Om du vill kan du få dem raderade men då kan vi inte längre hålla kontakt med dig och ski
 • Personuppgiftsbiträden 
  Ibland får vi hjälp av företag eller institutioner (s.k. personuppgiftsbiträden) att behandla vissa av våra personuppgifter. För att säkra att personuppgifterna behandlas korrekt har vi träffat särskilda avtal med dessa företag eller institutioner. Avtale

Besöksadress

Strandvägen 5 A
Stockholm

Postadress

Box 7823
103 97 Stockholm

Cecilia Wikström

Stiftelsedirektör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 6283099

Marthe Niemi

Stiftelsesekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Marthe Niemi

Stiftelsesekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235


© Anders Walls Stiftelse.

Integritetspolicy