Skip to main content

Internationella studier

Inom området internationella studier delar stiftelsen varje år ut följande stipendier:

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Mot bakgrund av de långvariga och starka band som existerar mellan Sverige och Finland bland annat på näringslivets område har stiftelsen sedan länge etablerat samarbete med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), som efter ett särskilt ansökningsförfarande och i samverkan med tidigare stipendiater från Handelshögskolan får föreslå en stipendiat varje år. Mellan dessa stipendiater har utvecklats ett starkt nätverk och flera stipendiater har uppnått viktiga positioner i finskt näringsliv.

Stipendiebelopp: 200.000 kronor

www.hanken.fi

Stockholm School of Economics i Riga

Som ett led i det svenska stödet till Baltikum efter dess frigörelse från Sovjetunionen har stiftelsen inlett ett samarbete med Stockholm School of Economics i Riga, en gång den näst största staden i det svenska stormaktsväldet. Stockholm School of Economics i Riga grundades och drivs fortfarande av Handelshögskolan i Stockholm. Stockholms School of Economics i Riga har numera hela Baltikum som upptagningsområde och får årligen föreslå en stipendiat till stiftelsens styrelse.

Stipendiebelopp: 150.000 kronor

www.sseriga.edu

Svenska Handelskammaren i New York, London och Shanghai

Under åren 1983-1995 delade stiftelsen även ut ett stipendium till Svenska Handelskammaren i New York, 1984-2016 ett stipendium till Svenska Handelskammaren i London och 2008-2019 ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Shanghai. 

 

Bilden: Linnéa Nilsson, stipendiat till Svenska Handelskammaren i London 2013, under en forskningsresa till Taiwan.