Beijerstiftelsen stöttar internationella pianotalanger

Kjell och Märta Beijers stiftelse ger ett bidrag på 600.000 kronor till Ingesund Piano Foundation för att genom stipendier täcka terminsavgifterna 2021 för tre utomeuropeiska pianostudenter vid Musikhögskolan Ingesund. Detta sedan de unga konsertpianisterna pga covid-19 förlorat möjligheten att finansiera sina studier genom internationell konsertverksamhet.

Beijerstiftelsen öppnar för fler internationella studenter

Kjell och Märta Beijers stiftelse har i ett avtal med Uppsala universitet beslutat bidra till stipendier för internationella avgiftsbetalande studenter med nära 10 miljoner kronor över fem år.

Lyckad lansering av cd med klassisk spansk gitarrmusik

2019 fick den begåvade gitarristen Mattias Jacobson Schulstad stöd från Anders Walls stiftelse för en relansering av hans album Invocación, med musik av Tarrega, Llobet, Pujol och Chopin. Nu har även en singel släppts med Francisco Tarregas vackra ”Recuerdos de la Alhambra”.

Beijerprofessuren i AI invigd i Uppsala

Den 2 oktober invigdes forskningsprojektet AI4Research vid Uppsala universitet. Ett projekt där forskare från alla universitetets vetenskapsområden samlas för att utifrån olika kunskaper och perspektiv jobba med både grundforskning om och tillämpningar av artificiell intelligens. AI-professuren, som innehas av Thomas Schön, finansieras av Beijerstiftelsen. 

Beijerstiftelsen donerar 15 miljoner till AI-professur

Uppsala universitet inrättar en professur inom artificiell intelligens, AI, finansierad med 15 miljoner kronor under fem års tid av Kjell och Märta Beijers stiftelse, systerstiftelse till Anders Walls stiftelse. Professuren skall fungera som ett stöd till annan vetenskaplig verksamhet, främst inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Anders Wall promoverad till agronomie hedersdoktor

Anders Wall promoverades den 6 oktober till agronomie hedersdoktor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Beijerstiftelsen främjar ungdomars forskarintresse

I Utställningen Unga Forskare ställer gymnasieelever ut sina naturvetenskapliga, tekniska eller matematiska projekt och tävlar om priser och stipendieresor. Förutom ett årligt stöd om 500.000 kronor för att arrangera och utveckla Utställningen Unga Forskare bidrar Beijerstiftelsen, systerstiftelse till Anders Walls stiftelse, med priser i form av stipendieresor till olika lärosäten runt om i världen till ett värde av 350.000 kronor.

Anders Wall scholarship to medical student who inspires others to do research

Puja Shahrouki (b.1992) from Gothenburg, Sweden, has been awarded the Anders Wall scholarship for scientific research. The scholarship of SEK 150,000 will be awarded at a ceremony in Stockholm on March 10.

Succé för Första parkett – ett nytt konsertkoncept för unga

Lördagen den 6 februari var det premiär för Första parkett, ett nytt koncept för kammarmusik riktat till en betydligt yngre publik än den som vanligtvis besöker konserter med klassisk musik. Bakom idén står Anders Wall-stipendiaterna Puran Chen, läkare, cancerforskare och amatörpianist, Daniel Migdal, violinist och David Huang, pianist.

Kungliga Operans Solister släpper julskiva

I samarbete med Wallumni Records, som stöds av Anders Walls Stiftelse, släpper nu Kungliga Operans Solister sin julskiva "Strålande Jul" till förmån för Stockholms Stadsmission.