Skip to main content

Simon Thor (f. 2000) från Stockholm har tilldelats Anders Walls stipendium för naturvetenskaplig forskning på 200.000 kronor.

Simon studerar för närvarande teknisk fysik vid KTH och har påbörjat sitt tredje år på civilingenjörsprogrammet. Parallellt med studierna forskar Simon inom rymdfysik där han ansvarar för dataanalys och visualisering i ett projekt som utforskar sambandet mellan solvindar och särskilda typer av norrsken, s.k. transpolar arcs. Han forskar även om partikelfysik där han simulerar modeller som förutspår nya partiklar.

Simons intresse för partikelfysik väcktes redan på högstadiet när han läste en japansk bok i ämnet och blev fascinerad av dessa universums minsta beståndsdelar. Under en semesterresa med familjen till Japan tog han kontakt med institutionen för partikelfysik vid Tokyo universitet och lyckades, trots sin ringa ålder, få komma på studiebesök.
– Jag blev mycket väl emottagen av en forskare inom partikelfysik som visade mig runt och dessutom gav mig några intressanta böcker att läsa. Det var oerhört inspirerande och jag har fortfarande kontakt med forskaren i fråga, berättar Simon.

Han utvecklade också kontakter med forskare på institutionen för rymd- och plasmafysik vid KTH och deltog redan under gymnasietiden i ett forskningsprojekt där han ansvarade för programmering. Han fick på så sätt sin första vetenskapliga publikation redan som nittonåring. Simon arbetar också med öppen källkod, vilket får en allt viktigare roll inom partikelfysiken. Han fick ett stipendium för att delta i Google Summer of Code, där han bidragit till utvecklingen av programmet Rivet för att jämföra simuleringar med experimentella data.

Simon är ambassadör för MATLAB vid KTH, en högteknologisk interaktiv miljö för algoritm­utveckling, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. Han är också en av medgrundarna av Unga Astropartikelfysikföreningen, en dotterförening till Astronomisk ungdom.

Stipendiet från Anders Walls stiftelse öppnar flera möjligheter, enligt Simon.
– Det ger mig möjlighet att göra mitt examensarbete utomlands, kanske vid Tokyo universitet, eller sommarforska på CERN i Schweiz. Jag ser också fram emot att ingå i Wallumni-nätverket, som verkar vara en intressant community med bra sammanhållning.

Efter examen planerar Simon att doktorera, om möjligt på CERN, som är världens ledande laboratorium för forskning inom partikelfysik. Att det är forskning han vill ägna sig åt i framtiden råder det inget tvivel om. 

01 mars 2022


Kategori


Stipendiat


Bild

Anders Walls Stiftelse

Text

Cari Hildebrand