Skip to main content

Muataz Lafta är en av årets mottagare att Karriärstipendiet från Karriärföretagen 2024. Han erhåller en stipendiesumma på 15 000 kronor att använda för egen utveckling.

– Att få detta innebär mycket. Pengarna kommer exempelvis att underlätta när jag ska på internship till både New York University och Harvard Medical School i fyra veckor i augusti. Men bara att få stipendiet, som har så många sökande, känns stort. Det är också roligt att få vara med på det här sättet och berätta om min resa och historia. Det är jag väldigt tacksam för och jag tror att det också kommer att ge mig nya kontakter, säger han  i ett pressmeddelande.

Muataz Lafta, 26 år, kom från Irak till Sverige som 13-åring. Sedan dess har han arbetat idogt för att uppfylla sina drömmar, vilket gett resultat.

Han utsågs till Årets Uppsalastudent 2021. Framåt jul är han klar som AT-läkare i Uppsala. Parallellt doktorerar han i neurovetenskap med målet att disputera till våren. Planen är att göra karriär som neurokirurg. 

Karriärföretagens motivering lyder. "Muataz Lafta har mottagit Karriärstipendiet för Young Professionals för sitt exceptionella engagemang inom neurovetenskap och neurokirurgi. Som AT-läkare och doktorand vid Uppsala universitet kombinerar han kliniskt arbete, forskning och undervisning. Hans internationella närvaro vid konferenser och ledarskap inom student- och forskarföreningar visar hans dedikation. Stipendiet kommer att stödja hans vidare akademiska utveckling genom avancerade kurser och konferenser, vilket är ett viktigt steg i hans mål att bli en ledande neurokirurg och akademiker. Stipendiet kommer att användas för att finansiera vidare akademisk utveckling, genom deltagande i avancerade kurser och internationella konferenser inom neurovetenskap och neurokirurgi. Muataz har visat en imponerande förmåga att kombinera kliniskt arbete, forskning, undervisning och ledarskap, och stipendiet kommer att vara ett viktigt steg i hans resa mot att bli en ledande neurokirurg och akademiker."

17 juni 2024


Kategori