Skip to main content

På måndagen öppnades dörrarna till den alldeles nya entrén till Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, som efter en omfattande renoveringsprocess nyinvigs. Här inne har förvandlingen skett med stor respekt och finkänslighet för att anpassa miljön så att ljus- och klimatkänsliga föremål ska kunna ställas ut. Konstsamlingen breder nu ut sig över ett helt våningsplan, där en av utställningssalarna har uppkallats efter Anders Wall, hedersmedlem av Uppsala universitet.

– Att få ge namn åt denna vackra sal i en så ärevördig byggnad som Gustavianum, det är en sådan ofantlig ära att jag har svårt att uttrycka min tacksamhet. Jag önskar att jag med denna hedersbetygelse också kan vara en inspiration för andra att finna glädjen och rikedomen i att stötta vetenskap och kultur, säger Anders Wall.

Som grundare till Beijerstiftelsen, som i år fyller 50 år, och Anders Walls stiftelser, har han under flera årtionden engagerat sig i Uppsala universitet. Genom stiftelserna finansieras tre nydanande Beijerlaboratorier inom gen- och neuroforskning, läkemedelsforskning och AI-forskning vid universitetet. Han har även instiftat Anders Walls professur i entreprenörskap, finansierar stipendier till internationella magisterstudenter, initierat en ny professur inom AI samt Anders Walls stipendium till Årets Uppsalastudent. 

24 juni 2024


Kategori