Skip to main content

Sigfrid Stjärnholm, 24 år, tilldelas Anders Walls stipendium ”Årets Uppsalastudent” på 150 000 kronor efter avslutad masterexamen i fysik vid Uppsala universitet.

Enligt stiftelsens stadgar delas stipendiet ut till en person som utvecklat entreprenörskap med anknytning till sin utbildning eller en person som utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid universitetet, deltagit i kår- och/eller nationsliv eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter.

Sigfrid Stjärnholm (f. 1999) från Boden har nyligen avslutat sin masterutbildning inom fysik med inriktning mot kärn- och partikelfysik. I höst tar Sigfrid nästa steg i karriären genom att ansluta sig till Vattenfall, där han ska arbeta med simuleringar och beräkningar av kärnkraft. 

Under sin studietid har Sigfrid uppnått högsta betyg i samtliga kurser. Han har även arbetat som forskningsassistent vid institutionen för fysik och astronomi, varit studentrepresentant i programråden för både kandidat- och mastersprogrammen i fysik, tjänstgjort som vice ordförande i studierådet för fysikstudenter och engagerat sig i Norrlands nation. 

Hans examensarbete fokuserar på små modulära reaktorer (SMR), en framväxande inriktning inom kärnkraftsfältet som syftar till att utveckla mindre och mer flexibla kärnkraftverk. 

Utanför den akademiska världen driver Sigfrid IT-konsultföretaget Stjärnholm Consulting. Företaget utvecklar programvara inom e-handel som används av stora företag. 

– Med imponerande akademiska prestationer och entreprenöriell förmåga har Sigfrid Stjärnholm redan visat sig vara framstående inom forskning och innovation. Hans förmåga att balansera toppbetyg i kurser, ledarskap inom studentorganisationer och framgångsrikt företagsarbete gör honom till en inspirationskälla för framtida akademiker och entreprenörer, säger Anders Wall. 

Årets stipendiat, Sigfrid Stjärnholm, uppmärksammas vid Uppsala universitets årshögtid i universitetshusets aula den 9 oktober, och stipendiet överlämnas vid Anders Walls stiftelses årliga stipendieutdelning den 8 mars i Stockholm. Sigfrid blir i och med detta en medlem av stipendienätverket Wallumni.

Förslagsnämnden har utgjorts av Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt, Elenor Söderberg, curator curatorum, Annie Unghanse, representant för de olika studentkårerna, samt Niklas Berntorp, representant för Anders Walls stiftelse.

En längre intervju med Sigfrid Stjärnholm kan läsas här.

06 september 2023


Kategori


Stipendiat


Bild

Mikael Wallerstedt

Text

Fredrik Söderbaum