Skip to main content

Hederspriset delades ut under Esmaeilzadeh Holdings, EHAB, Kaptialmarknadsdag på onsdagen på Berns.

Anders Wall hedrades för att han ”utöver att vara en fantastisk entreprenör själv, har möjliggjort enorma framgångar för tusentals andra,” enligt Mouna Esmaeilzadeh, som är vice styrelseordförande och en av grundarna till familjebolaget EHAB.

Under kvällen hyllades även Anders Wall för sina gärningar genom framträdande av Jussi Björling-stipendiaten och operasångaren Karl-Magnus Fredriksson.

Esmaeilzadeh Holding är en privatägd svensk investeringsgrupp som grundades med övertygelsen att innovation är vägen till tillväxt, möjligheter och samhällets utveckling. Företaget investerar långsiktigt inom olika sektorer och skapar ett ekosystem där entreprenörer kan dela idéer, möjligheter och erfarenheter som driver organisk tillväxt över tid.

05 juni 2024


Kategori


Text

Emma Gate