Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja svenskt näringsliv, främst inom områdena handel, industri och jordbruk, men även att främja miljövård och kultur samt vetenskaplig forskning såväl på dessa som på andra områden. Särskilt avses att främja och uppmuntra insatser gjorda i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

Utöver ovanstående uppstår ibland behov att stödja olika behjärtansvärda ändamål. Som exempel kan nämnas att Anders Walls Stiftelse bidragit till Stiftelsen Livslusts förvärv av en lantgård i Lettland för att utbilda unga estniska lantbrukare, och till Sveriges Ambassad vid Den Heliga Stolen för uppförande av en staty av den Heliga Birgitta att placeras vid en av portarna till Sankt Peterskyrkan i Rom. Stiftelsen har också lämnat anslag till Storkyrkan för forskning om kyrkomusikens utveckling. Stiftelsernas stipendieverksamhet inskränker sig inte till att enbart utdela stipendier. Stiftelsens stipendiater – de s.k. wallumnerna – utgör ett viktigt nätverk som håller kontakt och hjälper varandra med affärskontakter, rekrytering och andra både affärsmässiga och sociala ändamål.

Stipendieutdelningen äger rum på Anders Walls födelsedag den 10 mars varje år och föregås av ett Wallumni-program som ofta består av ett seminarium kring ett aktuellt ämne under ledning av kvalificerade föreläsare från näringslivet och den akademiska världen. Programmet avslutas med gemensam lunch. Programmet kan också genomföras i form av ett företagsbesök med ingående intervjuer med företagsledningen. Själva stipendieutdelningen ägde under många år rum på Kungl. Vetenskapsakademien i Beijersalen. Då denna blev för trång flyttades utdelningen till Musikaliska, Nybrokajen 11 som bland annat tillhandahåller faciliteter för musikaliska framträdanden som utgör populära avbrott i själva stipendieutdelningen. Viktiga inslag i stipendieutdelningen är stipendiaternas presentationer av sig själva, sin verksamhet och sina framtidsplaner. Dessa ger åhörarna möjlighet att lära känna stipendiaterna.

Bilden: Wallumni-studieresa till Riga och Vilnius hösten 2013.